Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Dane kontaktowe

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

tel.: 77 406 78 00 lub 01, 02
fax. 77 406 78 72
strona WWW: www.pcm.prudnik.pl
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

NIP: 755 18 39 682, REGON: 532 448 467-0023

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego Nr: 0000215463

adres skrytki ePUAP: /PCM-Prudnik/SkrytkaESP

Wysokość kapitału zakładowego: 13 453 800,00 zł
Bank Spółdzielczy w Prudniku: 23 8905 0000 2000 0021 0887 0001

Jednostki organizacyjne Telefony Adresy e-mail
Izba Przyjęć 77 406 78 22 izba.przyjec@pcm.prudnik.pl
ODDZIAŁY SZPITALNE
Oddział Wewnętrzny 77 406 78 37
77 406 78 93 (gab.lek.)
wewnetrzny@pcm.prudnik.pl
Oddział Chirurgiczny 77 406 78 79
77 406 78 97 (gab.lek.)
chirurgiczny@pcm.prudnik.pl
Oddział Dziecięcy 77 406 78 76
77 406 78 68 (gab.lek.)
pediatryczny@pcm.prudnik.pl
Blok Operacyjny 77 406 78 73 blok.operacyjny@pcm.prudnik.pl
Ratownictwo Medyczne 999, 77 406 78 40  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku 77 437 33 69
77 437 32 93
zol.glogowek@pcm.prudnik.pl
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Ortopedii i Traumatologii Ruchu
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Proktologiczna
77 406 78 44 rejestracja@pcm.prudnik.pl
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Medycyny Pracy (tylko dla pracowników PCM S.A.)
77 406 78 98 rejestracja@pcm.prudnik.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego 77 436 47 25  
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 77 436 47 25  
PORADNIA REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ
Gabinet Fizjoterapii 77 406 78 41  
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Rejestracja poradni 77 406 78 99  
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Tomografii Komputerowej 77 406 78 33 tk@pcm.prudnik.pl
Pracownia USG 77 406 78 37
77 406 78 93
 
Pracownia EKG i badań wysiłkowych 77 406 78 65 ekg@pcm.prudnik.pl
Pracownia RTG 77 406 78 33 rtg@pcm.prudnik.pl
Pracownia Endoskopii 77 406 78 31
tel.kom. 502 764 003
 
Laboratorium Diagnostyczne 77 406 78 70  
ADMINISTRACJA
Prezes Zarządu 77 406 78 90 pcm@pcm.prudnik.pl
Biuro Zarządu / Sekretariat Zarządu 77 406 78 90
fax: 77 406 78 72
pcm@pcm.prudnik.pl
Dyrektor ds. Medycznych 77 406 78 90 pcm@pcm.prudnik.pl
Główny Księgowy 77 406 78 91  
Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Promocji Zdrowia 77 406 78 08 a.wilk@pcm.prudnik.pl
Dział Kadr 77 406 78 84 j.vogel@pcm.prudnik.pl
Inspektor BHP / Zaopatrzenie 77 406 78 71 bhp@pcm.prudnik.pl
Naczelna Pielęgniarka 77 406 78 04 a.zborowska@pcm.prudnik.pl
Dział Metodyczno-Organizacyjny 77 406 78 47 m.kolodziejczyk@pcm.prudnik.pl
Dział Zamówień Publicznych 77 406 78 30 przetargi@pcm.prudnik.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy 77 406 78 50 p.sobieraj@pcm.prudnik.pl
Dział Informatyki 77 406 78 56 it@pcm.prudnik.pl
Inspektor ds. OC 77 406 78 71 obronnosc@pcm.prudnik.pl
Dział Farmacji Szpitalnej 77 406 78 59 apteka@pcm.prudnik.pl