Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 


FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. Godz. 13:53

Informujemy, że przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, który zapewnia szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

Zaproszenie do składania ofert

Środa, 5 czerwca 2024 r. Godz. 14:12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kondygnacji strychu na pomieszczenia użytkowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głogówku.
 
Szczegółowych informacji udziela
Dział Techniczno-Gospodarczy PCM S.A.
tel. 77 406 78 50 lub 668 451 377
e-mail: p.sobieraj@pcm.prudnik.pl

Zaproszenie do składania ofert

Środa, 5 czerwca 2024 r. Godz. 14:09

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację przez Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku projektu w ramach Programu Regionalnego FEO 2021-2027, Działanie 7.1. Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.
 
Szczegółowych informacji udziela
Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów
tel. 77 406 78 71
e-mail: a.jamnycz@pcm.prudnik.pl

Zaproszenie do składania ofert

Piątek, 31 maja 2024 r. Godz. 11:52

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
 
Oferta powinna zawierać propozycje rozwiązań funkcjonalnych, wizualizację przestrzenną z uwzględnieniem:
- koncepcji spójnego zagospodarowania terenu z elementami małej architektury,
- koncepcji rozwiązań funkcjonalnych w komunikacji wewnętrznej, systemu informacji wizualnej w obrębie pomieszczeń ogólnodostępnych stref wejścia do szpitala i Izby Przyjęć.
 
Termin składania ofert do: 21.06.2024
 
Szczegółowych informacji udziela
Dział Techniczno-Gospodarczy PCM S.A.
tel. 77 406 78 50 lub 668 451 377
e-mail: p.sobieraj@pcm.prudnik.pl

.:: Zobacz wszystkie aktualności ::.