Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. Godz. 13:53

Informujemy, że przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, który zapewnia szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z  Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można składać od  6 września 2023 roku. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od tego właśnie dnia. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie.
Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenia). Wniosek podlega opłacie w wysokości  300 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi w  przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku. Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy spełniasz przesłanki do uzyskania świadczenia. 
Szczegółowe informacje pod numerem  tel.  800 190 590   lub na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych